Z a b a w a       a n d r z e j k o w a         2013r.

i po zabawie...
Rada sołecka dziękuje wszystkim uczestnikom za wspaniałą zabawę. Dziękuje również zespołowi Viper, który zapewnił oprawę muzyczną do spotkania andrzejkowego.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW